Πρόγραμμα των Ευρωπαϊκών Κοινωνικών Εταίρων EFBWW και FIEC – ‘Reducing Respirable Crystalline Silica Dust Effectively’

Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχει ένα ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία της υγείας των εργαζομένων. Διάφοροι τύποι επικίνδυνης σκόνης ρυθμίζονται σε διάφορες οδηγίες και αυτό αποτελεί τη βάση για τη δράση των κοινωνικών εταίρων.

Η σωστή εφαρμογή αυτού του νομικού πλαισίου παραμένει πρόκληση, ειδικά σε ένα εργασιακό περιβάλλον που συνεχώς αλλάζει, όπως αυτό των οικοδομικών εργασιών. Επιπλέον, οι κατασκευαστικές εργασίες παρουσιάζουν μια πολύ μεγάλη ποικιλία διαδικασιών ή / και εξοπλισμού που χρησιμοποιείται. Επομένως, τα επίπεδα και οι συνθήκες έκθεσης στη σκόνη μπορεί επίσης να διαφέρουν σημαντικά.

Οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες ανησυχούν εξίσου και, ως εκ τούτου, το θέμα των επικίνδυνων ουσιών, παρόλο που είναι εξαιρετικά περίπλοκο και δεν είναι εύκολο να αντιμετωπιστεί, είχε ήδη τεθεί στην ατζέντα των Ευρωπαϊκών Οργανώσεων Κοινωνικών Εταίρων και άλλων θεσμικών οργάνων εδώ και πολύ καιρό. Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Εργατών Οικοδομών και Ξυλουργών (EFBWW) και η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία της Κατασκευαστικής Βιομηχανίας (FIEC) έχουν ήδη πραγματοποιήσει κοινές δραστηριότητες στον τομέα της σκόνης από αμίαντο και δημιούργησαν μια ad-hoc ομάδα εργασίας για να υποστηρίξουν την εφαρμογή της νέας επαγγελματικής οριακής τιμής «Occupational Exposure Limit» (OEL) 0.1 mg/m³ για το αναπνεύσιμο κρυσταλλικό πυρίτιο. Ως εκ τούτου, η ομάδα εργασίας ανέπτυξε την ιδέα για αυτό το Πρόγραμμα με τίτλο ‘Reducing Respirable Crystalline Silica Dust Effectively‘, το οποίο ολοκληρώθηκε με την οικονομική στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στόχος του Ευρωπαϊκού αυτού Προγράμματος, ήταν η παροχή καθοδήγησης και υποστήριξης σε κατασκευαστικές εταιρείες και εργαζομένους ενόψει της ορθής εφαρμογής της ευρωπαϊκής οριακής τιμής επαγγελματικής έκθεσης για το αναπνεύσιμο κρυσταλλικό πυρίτιο (Respirable Crystalline Silica -RCS). Επίσης το Πρόγραμμα αποσκοπούσε στην ακριβή αποτύπωση των κατασκευαστικών δραστηριοτήτων και την εκπόνηση συγκεκριμένης αντίστοιχης καθοδήγησης. Η καθοδήγηση επικεντρώνεται σε τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ειδικά για τα διάφορα επαγγέλματα, καθώς και στον εντοπισμό προβληματικών δραστηριοτήτων για τις οποίες είναι δύσκολο ή μη εφικτό να επιτευχθεί η νέα οριακή τιμή με τα εργαλεία/τεχνολογίες και τον προστατευτικό εξοπλισμό που διατίθενται σήμερα.

Οι εταίροι του Προγράμματος EFBWW και FIEC πιστεύουν ότι, με βάση τις πιο σύγχρονες τεχνολογικές εξέλιξεις είναι εφικτές λύσεις για υγιή πρόληψη της έκθεσης σε RCS, για τις περισσότερες κατασκευαστικές δραστηριότητες. Για να φτάσουμε σε αυτά τα επίπεδα, ο διάλογος μεταξύ κοινωνικών εταίρων από διάφορες χώρες, των αντίστοιχων φορέων πρόληψης και άλλων ενδιαφερομένων (μεταξύ άλλων, των παρόχων τεχνικού εξοπλισμού) είναι ζωτικής σημασίας και αποτελεί καλό σημείο εκκίνησης. Ως εκ τούτου ένας από τους στόχους του Προγράμματος αυτού, ήταν το να φέρει κοντά τους ενδιαφερόμενους.

Στόχοι του Προγράμματος:

1. Να φέρει κοντά τους διάφορους ενδιαφερόμενους φορείς για καλύτερη πρόληψη κατά της έκθεσης σε RCS σε κατασκευαστικά έργα.
2. Χαρτογράφηση διαφόρων τύπων κατασκευαστικών έργων και η αξιολόγηση του επιπέδου έκθεσης σε RCS.
3. Αξιολόγηση του επιπέδου προστασίας που απαιτείται για τους διαφορετικούς τύπους κατασκευαστικών εργασιών που προσδιορίζονται και της πιθανότητας διατήρησης της έκθεσης κάτω από την οριακή τιμή (σύστημα φωτεινών σηματοδοτών)·
4. Περιγραφή τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την επίτευξη του καλύτερου εφικτού επιπέδου προστασίας.
5. Διαθεσιμότητα της πληροφόρησης σε όσο το δυνατόν περισσότερες γλώσσες.
6. Παροχή καθοδήγησης σχετικά με τις απαραίτητες τεχνικές καινοτομίες για τις δραστηριότητες εκείνες όπου η νέα οριακή τιμή είναι πιο περίπλοκη ή αδύνατο να επιτευχθεί.
Το Πρόγραμμα αυτό και τα αποτελέσματα του παρουσιάστηκαν ήδη σε διαδικτυακό Σεμινάριο που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 18 Ιαννουαρίου 2022 με τίτλο Final Conference: Social partner project “Reducing Respirable Crystalline Silica Dust Effectively’, με σχεδόν 100 συμμετέχοντες.

Το Πρόγραμμα αυτό και τα αποτελέσματα του παρουσιάστηκαν  ήδη σε διαδικτυακό Σεμινάριο που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 18 Ιαννουαρίου 2022 με τίτλο Final Conference: Social partner projectReducing Respirable Crystalline Silica Dust Effectively, με σχεδόν 100 συμμετέχοντες. 

Χρήσιμες εκδόσεις και πληροφορίες από το Σεμινάριο και χρήσιμες συνδέσεις

Για πρόσβαση στις παρουσιάσεις του Σεμιναρίου, πατήστε εδώ.

Για τα αποτελέσματα του Προγράμματος: 

Οδηγός της Επιτροπής Ανώτερων Επιθεωρητών Εργασίας «Senior Labour InspectorsCommittee» (SLIC):

Guidance for National Labour Inspectors on addressing risks from worker exposure to respirable crystalline silica on construction sites


Δωρεάν διαδικτυακό εργαλείο που αναπτύχθηκε από την Ιρλανδία για την ετοιμασία εκτίμησης κινδύνου και δήλωσης / πολιτικής ασφάλειας, προσαρμοσμένο κατάλληλα για χρήση από επιχειρήσεις του κατασκευαστικού τομέα ή/και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε άλλους τομείς.

BeSMART.ie – The Free Online Risk Assessment and Safety Statement Tool for Business


Ειδικός αισθητήρας πυριτίου που αναπτύχθηκε από τον Οργανισμό Εφαρμοσμένης Επιστημονικής Έρευνας της Δανίας σε συνεργασία με τη κατασκευαστική βιομηχανία της Δανίας, the «Dutch Organisation for Applied Scientific Research» (TNO)

silica sensor


Παρακολούθηση σκόνης πυριτίου σε πραγματικό χρόνο που αναπτύχθηκε από την εταιρεία Trolex στο Ηνωμένο Βασίλειο

Air XS