Πρωτόκολλο ασφάλειας και υγείας που αφορά την αντιμετώπιση του κορωνοιου SARS-COV-2 σε δραστηριότητες διοργάνωσης συνεδρίων/εκδηλώσεων του Συλλόγου

Πρωτόκολλο