Προκήρυξη θέσης Διοικητικού Λειτουργού

Ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου (ΣΠΟΛΜΗΚ) δέχεται αιτήσεις για την πρόσληψη ενός Διοικητικού Λειτουργού για τα γραφεία του στη Λευκωσία.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν κατάλληλα συμπληρωμένη την αίτησή τους μαζί με πλήρες βιογραφικό σημείωμα το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 12:00 το μεσημέρι, στο email info@spolmik.org.

Περισσότερες πληροφορίες: Αίτηση Υποβολής