Παροχή Υποτροφιών για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα MSc Structural Engineering (Μάστερ Δομοστατικής Μηχανικής) του Πανεπιστημίου Frederick

Το Πανεπιστήμιο του Frederick, ανακοινώνει την παροχή υποτροφιών για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα MSc Structural Engineering (Μάστερ Δομοστατικής Μηχανικής), το οποίο προσφέρεται από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Frederick.

Μέλη του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου, μπορούν να επωφεληθούν της  υποτροφίας αυτής ύψους 25%, κατά την εγγραφή τους στο πιο πάνω πρόγραμμα σπουδών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Επιπρόσθετα το Πανεπιστήμιο Frederick προκηρύσσει δύο υποτροφίες ύψους 50%, τις οποίες μπορούν να διεκδικήσουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι για το πιο πάνω πρόγραμμα σπουδών. Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα εξεταστούν και θα αξιολογηθούν από ειδική ακαδημαϊκή επιτροπή του Πανεπιστημίου λαμβάνοντας υπόψη την ακαδημαϊκή επίδοση στο πρώτο πτυχίο και άλλα ακαδημαϊκά προσόντα, την επαγγελματική πείρα και την οικονομική κατάσταση των υποψηφίων.

Τελευταία ημερομηνία παραλαβής αιτήσεων για τις υποτροφίες 50%: 31 Αυγούστου 2021

Κοινοποίηση αποφάσεων επιτροπής στους υποψηφίους: 10 Σεπτεμβρίου 2021

Λεπτομέρειες για το πρόγραμμα:

 • Η διάρκεια του προγράμματος είναι 18 μήνες για πλήρη φοίτηση.
 • Το πρόγραμμα μπορεί να ολοκληρωθεί και με μερική φοίτηση.
 • Τα μαθήματα γίνονται στην αγγλική γλώσσα.
 • Οι ώρες των μαθημάτων είναι απογευματινές.
 • http://www.frederick.ac.cy/msc-in-structural-engineering-program-profile

Για περισσότερες πληροφορίες

Για οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες αναφορικά με το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα, οι ενδιαφερόμενες/οι μπορούν:

 • να επισκεφθούν ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου ( frederick.ac.cy )
 • να απευθυνθούν στα Γραφεία Εισδοχής του Πανεπιστημίου σε Λευκωσία και Λεμεσό
  (τηλ. 22394394 / 25730975, email:info@frederick.ac.cy )
 • ή να επικοινωνήσουν με τον Δρ. Δημήτρη Νικολαΐδη, Συντονιστή του Προγράμματος
  (τηλ. 22394394 ext. 46126, email: d.nicolaides@frederick.ac.cy )