Παραχώρηση Υποτροφιών για Μεταπτυχιακές Σπουδές – Πανεπιστήμιο Frederick

Το Πανεπιστήμιο Frederick παραχωρεί υποτροφίες ύψους 25% στα Μέλη του ΣΠΟΛΜΗΚ για τα πιο κάτω Μεταπτυχιακά και το ακαδημαϊκό έτος 2023 – 2024: