Νέο Πρόγραμμα “FIDIC Certified Consulting Engineer (FCCE)”

Ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου,  ως ο εκπρόσωπος του FIDIC στην Κύπρο, σας ενημερώνει για το πρόγραμμα
“FIDIC Certified Consulting Engineer (FCCE)”, ως ακολούθως:

Για περισσότερες πληροφορίες και χρονοδιάγραμμα αιτήσεων και εξετάσεων: https://fcl.fidic.org/our-programmes/certified-engineers
Για το ενημερωτικό έντυπο.