Νέα νομοθετική πρόταση για την προστασία των ευρωπαίων εργαζομένων από τον αμίαντο

Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε τη νέα νομοθετική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) για την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που σχετίζονται με την έκθεση στον αμίαντο κατά την εργασία, τροποποιώντας την Οδηγία 2009/148/ΕΚ για τον αμίαντο στην εργασία:https://osha.europa.eu/en/highlights/new-legislative-proposal-protect-european-workers-asbestos

Η ΕΕ και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας και Υγείας (EU-OSHA) καλούν τους εταίρους τους και όλους τους ενδιαφερομένους να συμμετάσχουν σε πρωτοβουλίες για ένα μέλλον χωρίς αμίαντο και για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία όσων εκτίθενται στον αμίαντο.