Εκλογές ΕΤΕΚ 2023

28 Ιουλίου 2023

Αγαπητοί/ες Συνάδελφοι,

Ακολουθεί Ανακοίνωση του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου (ΚΔΣ) του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου (ΣΠΟΛΜΗΚ) αναφορικά με τις επερχόμενες εκλογές του ΕΤΕΚ που θα διεξαχθούν στις 4 Νοεμβρίου 2023.

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση

Οι Δηλώσεις Υποψηφιότητας για το Γενικό Συμβούλιο και για το Πειθαρχικό Συμβούλιο βρίσκονται αναρτημένες στους ακόλουθους συνδέσμους:

  1. https://www.spolmik.org/wp-content/uploads/2023/07/ΔΗΛΩΣΗ-ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ_ΕΚΛΟΓΕΣ-ΕΤΕΚ-2023_ΓΕΝΙΚΟ-ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ_ΤΕΛΙΚΟ.pdf
  2. https://www.spolmik.org/wp-content/uploads/2023/07/ΔΗΛΩΣΗ-ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ_ΕΚΛΟΓΕΣ-ΕΤΕΚ-2023_ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ-ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ_ΤΕΛΙΚΟ.pdf