ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΦΟΥ

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΦΟΥ

Οίκημα ΕΤΕΚ Πάφου

Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου 2016, Ώρα 6:00μμ

 Στη συνέλευση θα παρουσιαστούν οι δράσεις και ο οικονομικός απολογισμός του Επαρχιακού Τμήματος του Συλλόγου για τη χρονιά 2016

Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι 1 Δεκεμβρίου 2016 με email: info@spolmik.org ή τηλεφωνικά 22672866