Ετήσια Γενική Συνέλευση του FIDIC

Η χώρα μας συμμετείχε και φέτος στην Ετήσια Γενική Συνέλευση του FIDIC που έγινε στις 10 Σεπτεμβρίου 2023 στην Σιγκαπούρη, με τον επίσημο εκπρόσωπο του FIDIC στην Κύπρο, τον Σύλλογο Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου. Λόγω της απόστασης και των συνεπαγόμενων εξόδων, δόθηκε η δυνατότητα σε οργανώσεις-μέλη αξιοποιώντας την τεχνολογία και η συμμετοχή μας έγινε μέσω της εφαρμογής ΖΟΟΜ από τον Γενικό Ταμία του ΣΠΟΛΜΗΚ Βαρνάβα Λάμπρου. Με την υβριδική αυτή μέθοδο (φυσική και διαδικτυακή παρουσία) εξασφαλίστηκε η απαραίτητη απαρτία και οι εργασίες της Γενικής Συνέλευση διεξήχθησαν κανονικά με την ακόλουθη ημερήσια διάταξη. Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης και όπου απαιτείτο, δόθηκε η δυνατότητα ηλεκτρονικής ψήφου για όσες οργανώσεις συμμετείχαν διαδικτυακά.

1. Καλωσόρισμα από τον Πρόεδρο του FIDIC Anthony Barry (Αυστραλία).
2. Λήψη παρουσιών (απαρτία): Υπήρξε φυσική και διαδικτυακή παρουσία.
3. Έγκριση πρακτικών Γενικής Συνέλευσης 2022 που έγινε στην Γενεύη της Ελβετίας.
4. Παρουσίαση και Έγκριση Ετήσιας Έκθεσης 2022-2023.
5. Παρουσίαση και Έγκριση Ελεγμένων Λογαριασμών 2022.
6. Εισήγηση και Διορισμός Ελεγκτών
7. Παρουσίαση Οικονομικής Κατάστασης 2023 και Παρουσίαση και Έγκριση Προϋπολογισμού 2024.
8. Παρουσίαση και Έγκριση Νέων Μελών (Member Associations (MAs)): Οι ακόλουθες αιτήσεις εγκρίθηκαν:
·      Engineering Association for Development and Environment-EADE – Iraq
·      Ethiopian Consulting Engineers and Architects Association (ECEAA) – Ethiopia
·      Innovative Engineering INGO – Armenia
9. Παρουσίαση και Έγκριση Νέων Συνδεδεμένων Μελών (Associate Members (AMs):
·      Mongolian National Construction Association NGO
10. Αποκλεισμός Μελών: Δεν υπήρχαν
11. Ενημέρωση για τις δραστηριότητες του FIDIC
12. Ανακοίνωση για τον τόπο διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης 2024: Θα γίνει στις 8 Σεπτεμβρίου 2024 στη Γενεύη της Ελβετίας
13. Αποχώρηση Πρόεδρου και Μέλους του ΔΣ: Φέτος αποχώρησαν από το ΔΣ ο Πρόεδρος Anthony Barry (Αυστραλία) και το μέλος Sarwono Hardjomuljadi (Ινδονησία).
14. Εκλογή Πρόεδρου και Αντιπροέδρων: Την Προεδρία του FIDIC ανέλαβε και επίσημα η Catherine Karakatsanis (President Elect) (Καναδάς), ως η πρώτη γυναίκα στην ιστορία του FIDIC που αναλαμβάνει καθήκοντα Προέδρου (https://lnkd.in/ecKe_PAX)
Επίσης, μετά από μυστική ηλεκτρονική ψηφοφορία που ολοκληρώθηκε πριν την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, εκλέχθηκαν δύο αντιπρόεδροι: Alfredo Ingletti (Ιταλία) και James Mwangi (Κένυα)
15. Λήξη εργασιών