Επιστολή ΣΠΟΛΜΗΚ αναφορικά με τις Ζώνες Γεωλογικής Καταλληλότητας – Ειδικότητα Πολιτικής Μηχανικής.

Τη Δευτέρα 29 Μαρτίου 2021, στάλθηκε επιστολή προς τον Αναπληρωτή Διευθυντή του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης αναφορικά με τις ‘‘ Ζώνες Γεωλογικής Καταλληλότητας – Ειδικότητα Πολιτικής Μηχανικής.’’

Για την Επιστολή, πατήστε εδώ.