Επιστολή ΣΠΟΛΜΗΚ αναφορικά με την Επικίνδυνη Κατάσταση Παραλιακού Πεζόδρομου Άγιου Τύχωνα Λεμεσού

Τη Δευτέρα 08 Μαρτίου 2021, στάλθηκε Επιστολή προς τον Διευθυντή του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, τον Γενικό Διευθυντή Υπουργείου Εσωτερικών και τον Πρόεδρο Κοινοτικού Συμβουλίου Αγίου Τύχωνα Λεμεσού, αναφορικά με την ‘‘Επικίνδυνη Κατάσταση Παραλιακού Πεζόδρομου στην περιοχή του Αγίου Τύχωνα Λεμεσού’’.

Για την Επιστολή, πατήστε εδώ