Εξ αποστάσεως επιχορηγημένο από την ΑνΑΔ Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Αποτίμηση Υφιστάμενων Κτιρίων» – 9 & 10 Ιουλίου 2020.

Περισσότερες πληροφορίες, το πρόγραμμα, την αίτηση συμμετοχής και τα έντυπα της ΑνΑΔ θα βρείτε στους παρακάτω συνδέσμους:

Πληροφορίες – Πρόγραμμα Αποτίμηση Υφιστάμενων Κτιρίων

Έντυπο 6 (ΠΕ)

Έντυπο ΚΕ2

Αίτηση Συμμετοχής και Επιχορήγησης Ανέργου

Πληροφορίες για Εργοδότες και Εργοδοτούμενούς τους

Πληροφορίες για Ανέργους που Συμμετέχουν