Ενότητα “Θέσεις Εργασίας” στην Ιστοσελίδα ΣΠΟΛΜΗΚ

Ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών, στα πλαίσια καθοδήγησης και στήριξης των συναδέλφων στην εξεύρεση εργασίας αλλά και στην επαγγελματική αποκατάσταση τους, τόσο στην Κυπριακή όσο και στην Διεθνή αγορά εργασίας, ανακοινώνει την δημιουργία της καινούργιας ενότητας στην Ιστοσελίδα του ΣΠΟΛΜΗΚ με όνομα «Θέσεις Εργασίας».

Η συγκεκριμένη ενότητα βρίσκεται κάτω από την κατηγορία Δημοσιεύσεις. Εκεί θα δημοσιεύονται νέες θέσεις εργασίας και προκηρύξεις προσφορών σε τακτική βάση για την διευκόλυνση  και  ενημέρωση των μελών μας σχετικά με τις καινούργιες ευκαιρίες εργοδότησης που υπάρχουν στην αγορά.

Περισσότερα στον ακόλουθο σύνδεσμο: Θέσεις Εργασίας