Ενημερωτικό Δελτίο FIEC

Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε το Ενημερωτικό Δελτίο του Διεθνούς Οργανισμού FIEC: https://www.spolmik.org/wp-content/uploads/2023/11/fiec.pdf