Ενημερωτικό Δελτίο fib – Συμπόσιο στην Κωνσταντινούπολη

Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε το Ενημερωτικό Δελτίο του Διεθνούς Οργανισμού fib για το Συμπόσιο στην Κωνσταντινούπολη: https://bit.ly/3qXNaFr