Ενημερωτικό Δελτίο EFBWW

Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε το Ενημερωτικό Δελτίο Ιούλιος/Αύγουστος του Διεθνούς Οργανισμού EFBWW (European Federation of Building and Woodworkers).
Ενημερωτικό Δελτίο.