Ενημέρωση Μελών ΣΠΟΛΜΗΚ αναφορικά με το Μητρώο Μελετητών

Αγαπητοί/ές συνάδελφοι,

Λαμβάνοντας υπόψη την επιθυμία μελών του Συλλόγου να ενημερωθούν σχετικά με το Νομοσχέδιο και τους σχετικούς Κανονισμούς που αφορούν στη δημιουργία Μητρώου Μελετητών, ακολουθούν τα εξής κείμενα όπως είναι κατατεθειμένα στη Βουλή προς συζήτηση: