Εκστρατεία ευαισθητοποίησης για την ασφάλεια και υγεία στους χώρους εργασίας ΕΤΕΚ και ΣΠΟΛΜΗΚ

Εκστρατεία ευαισθητοποίησης για την ασφάλεια και υγεία στους χώρους εργασίας ΕΤΕΚ και ΣΠΟΛΜΗΚ 

Το ΕΤΕΚ και ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου (ΣΠΟΛΜΗΚ) ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία στις 28 Απριλίου, πραγματοποιούν την εβδομάδα 22 – 28 Απριλίου 2024 εκστρατεία ευαισθητοποίησης για τα θέματα επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας και την πρόληψη των ατυχημάτων, εντατικοποιώντας τις προσπάθειες για ενημέρωση των επαγγελματιών και του κοινού ενώνοντας τη φωνή τους με τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας.

Η 28η Απριλίου έχει καθιερωθεί από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας ως η Παγκόσμια Ημέρα για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, εις μνήμη των θυμάτων από εργατικά ατυχήματα. Το μήνυμα της φετινής ημέρας εστιάζει στο επίκαιρο θέμα των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην επαγγελματική ασφάλεια και υγεία κάτω από το σύνθημα: «Δεν υπάρχει άλλος χρόνος. Εξασφαλίζουμε υγιή και ασφαλή εργασία τώρα σε ένα κλίμα που αλλάζει».

Η κλιματική αλλαγή επιδεινώνει, μεταξύ άλλων, τους κινδύνους από τη θερμική καταπόνηση, την υπεριώδη ακτινοβολία, την ατμοσφαιρική ρύπανση, τα μεγάλα βιομηχανικά ατυχήματα, τα ακραία καιρικά φαινόμενα, τις μεταδοτικές ασθένειες από φορείς και την έκθεση σε χημικές ουσίες.

Για το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου αποτελεί βασική προτεραιότητα η δημιουργία ασφαλούς και βιώσιμου δομημένου περιβάλλοντος για ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης και εργασίας, για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, την ανάπτυξη της κοινωνίας και της οικονομίας, λαμβάνοντας υπόψη και την κλιματική αλλαγή, συμβάλλοντας παράλληλα στην Αειφόρο Ανάπτυξη.

Ιδιαίτερα για την προαγωγή της ασφάλειας και υγείας στην εργασία, το ΕΤΕΚ συμμετέχει ως επίσημος εταίρος στην παγκόσμια εκστρατεία με θέμα «Vision Zero – Safety.Health.Wellbeing» με στόχο «Μηδέν Εργατικά Ατυχήματα». Η εκστρατεία αυτή αποτελεί πρωτοβουλία του Διεθνούς Οργανισμού Κοινωνικής Ασφάλισης που άρχισε το 2017 και σήμερα η προσέγγιση «Μηδέν Θανατηφόρα Ατυχήματα» αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα του Στρατηγικού Πλαίσιου για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία 2021-2027 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Στρατηγικής της Κύπρου για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία 2021-2027.

Για τον σκοπό αυτό το Επιμελητήριο προωθεί ενέργειες και δράσεις για τη δημιουργία κουλτούρας και νοοτροπίας πρόληψης των κινδύνων προς όφελος των εργαζόμενων, των επιχειρήσεων και της κοινωνίας και προς αυτή την κατεύθυνση θα συνεχίσει να λαμβάνει μέτρα και πρωτοβουλίες που έχουν ως στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση εργοδοτών και εργοδοτούμενων.

Πρόσφατα, το ΕΤΕΚ έχει καλέσει τα μέλη του να συμμετάσχουν σε αυτή την παγκόσμια προσπάθεια με τη χρήση του λογότυπου “Vision Zero” ως signature στην ηλεκτρονική τους αλληλογραφία υπό το σύνθημα “Safety Starts with You – Join Vision Zero”.

Τέλος, και με αφορμή την Παγλόσμια Ημέρα για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, το Επιμελητήριο καλεί τους επαγγελματίες και ιδιαίτερα τα μέλη του να θέτουν ψηλά στις προτεραιότητες τους τα θέματα ασφάλειας και υγείας στον χώρο εργασίας και να εφαρμόζουν τις αρχές πρόληψης σε κάθε ενέργεια και απόφασή τους για την αποτελεσματική πρόληψη και διαχείριση των κινδύνων.