Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ΑνΑΔ: Ευρωκώδικας 8 Μέρος 1- Πρόνοιες και Εφαρμογή 13&14.02.20

Ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου διοργανώνει το επιχορηγημένο από την ΑνΑΔ Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα “Ευρωκώδικας 8 Μέρος 1- Πρόνοιες και Εφαρμογή” στις 13 & 14 Φεβρουαρίου 2020. 

Περισσότερες πληροφορίες, το πρόγραμμα, την αίτηση συμμετοχής και τα έντυπα της ΑνΑΔ θα βρείτε στους παρακάτω συνδέσμους:

 

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα _Ευρωκώδικας 8 Μέρος 1, Πρόνοιες και Εφαρμογή

Έντυπο 6 (ΠΕ)

Έντυπο ΚΕ20002

Πληροφορίες για Εργοδότες και Εργοδοτούμενους

Πληροφορίες για Ανέργους

Αίτηση Συμμετοχής και Επιχορήγησης Ανέργου