Εκλογές ΕΤΕΚ – Υποψήφιοι ΣΠΟΛΜΗΚ

Yποψήφιοι ΣΠΟΛΜΗΚ  για το Γενικό Συμβούλιο του  ΕΤΕΚ

Γενικό Συμβούλιο – Υποψήφιοι

 

Πατήστε εδώ για να δείτε τους υποψηφίους του ΣΠΟΛΜΗΚ  για το Πειθαρχικό Συμβούλιο του  ΕΤΕΚ

Πειθαρχικό Συμβούλιο – Υποψήφιοι