Εγκύκλιος Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως σχετικά με τις ρυθμίσεις που ισχύουν για παραλαβή αιτήσεων που υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέχρι και τις 31.10.2023

Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε, την Εγκύκλιο του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως σχετικά με τις ρυθμίσεις που ισχύουν για παραλαβή αιτήσεων που υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέχρι και τις 31.10.2023 τελευταία ημέρα υποβολής πολεοδομικών αιτήσεων για επιβολή μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ.

Για την Εγκύκλιο, πατήστε εδώ.