Δωρεάν Μεταπτυχιακές Σπουδές για το Μαστερ «on Natural Gas Engineering in Energy Transition» , στο Πανεπιστήμιο Κύπρου

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις, μέχρι την Παρασκευή 18 Αυγούστου, 2023 και ώρα 12.00 το μεσημέρι, για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα επιπέδου Μάστερ «Natural Gas Engineering in Energy Transition», στην Αγγλική, για το ακαδημαϊκό έτος 2023-24 που αρχίζει το Σεπτέμβριο.

Τα δίδακτρα για φοίτηση στο πρόγραμμα, ύψους 8000€ για Κύπριους υπηκόους καλύπτονται από χορηγία του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορείου και Βιομηχανίας προς το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Επιπλέον, το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας μπορεί να παράσχει πρόσθετη επιχορήγηση για επίδομα διαβίωσης (Ενδεικτικό ποσό, 4500 €).

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε, στη σχετική ανακοίνωση του Πανεπιστημίου Κύπρου.