Δωρεάν Εκπαιδευτικό Διαδικτυακό Σεμινάριο “Vulnerability Analysis, space and time dependencies”

Δωρεάν Εκπαιδευτικό Διαδικτυακό Σεμινάριο με τίτλο
“Vulnerability Analysis, space and time dependencies”

14 Ιουνίου 2022
10:00 – 16:40

Zoom link:
https://authgr.zoom.us/j/98262398181?pwd=UWdDNTN1cHpBdGM0UGw1ZTIzcGRWZz09

Ημερήσια Διάταξη

The project ISTOS has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme (WIDESPREAD-TWINNING) under grant agreement No. 952300 (https://cordis.europa.eu/project/id/952300)