Διημερίδα “Ο ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΠΕΜΒΑΤΗΣ” – Ο ρόλος και το έργο των Πολιτικών Μηχανικών στην Αποκατάσταση Παραδοσιακών Κτηρίων και Μνημείων

Τo Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου και o Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου
συνδιοργανώνουν διημερίδα με θέμα:

Ο “ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΠΕΜΒΑΤΗΣ” – Ο ρόλος και το έργο των Πολιτικών Μηχανικών
στην Αποκατάσταση Παραδοσιακών Κτηρίων και Μνημείων

Παρασκευή 8 και Σάββατο 9 Οκτωβρίου 2021, στο Πανεπιστημίου Κύπρου

Στόχος της Διημερίδας είναι η ολιστική προσέγγιση του ρόλου και έργου των πολιτικών μηχανικών στην αποκατάσταση παραδοσιακών κτηρίων και μνημείων: από το στάδιο επιλογής των υλικών επέμβασης έως την αποτίμηση της επικινδυνότητας και αντισεισμικής συμπεριφοράς τους, με στόχο την αποτελεσματική αποκατάσταση και προστασία τους. Έμφαση θα δοθεί στην παρουσίαση συγκεκριμένων παραδειγμάτων που αναδεικνύουν τα τεχνικά προβλήματα αλλά και τα διλήμματα που αντιμετωπίζει ο μηχανικός σε αυτή την κατηγορία έργων. Η Διημερίδα εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο δράσεων και παρεμβάσεων του ΕΤΕΚ και του ΣΠΟΛΜΗΚ για θέματα προστασίας και ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Για το αναλυτικό πρόγραμμα της διημερίδας, πατήστε εδώ.

Κόστος Συμμετοχής:

  • €50 συμπ. ΦΠΑ για μέλη ΕΤΕΚ με εξοφλημένες οικονομικές υποχρεώσεις
  • €70 συμπ. ΦΠΑ για υπόλοιπους συμμετέχοντες

Δήλωση Συμμετοχής:

  •  https://bit.ly/3ixkP5c   (μόνο ηλεκτρονικά)
  • το αργότερο μέχρι και την Τετάρτη 6 Οκτωβρίου 2021