Διαβούλευση με το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας για την έκδοση Πολεοδομικής Άδειας – Άδειας Οικοδομής(KMK / 26)

Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε, ανακοίνωση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας αναφορικά με την Διαβούλευση με το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας για την έκδοση Πολεοδομικής Άδειας – Άδειας Οικοδομής (KMK / 26).

Για την Ανακοίνωση, πατήστε εδώ.