Διήμερο Σεμινάριο: “The Practical Use of the 1999 FIDIC Conditions of Contract (Construction/Design-Build)”

3 & 4 Νοεμβρίου 2015

Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία, Λευκωσία, Κύπρος

Μέσα από τη συμμετοχή του στον FIDIC, ο Σύλλογος μας επιδιώκει να διευρύνει τις υπηρεσίες που προσφέρει στα μέλη του, στον κατασκευαστικό κλάδο γενικότερα και ιδιαιτέρα σε ότι αφορά θέματα εκπαίδευσης και διαχείρισης συμβολαίων. Στόχος είναι να δοθεί η ευκαιρία στους Κύπριους Μηχανικούς να παρακολουθήσουν υψηλού επιπέδου σεμινάρια για τα συμβόλαια FIDIC, παρέχοντας τους τη δυνατότητα να ανταγωνίζονται επί ίσοις όροις για τη διαχείριση έργων τόσο στη Κύπρο όσο και στο εξωτερικό. Περαιτέρω, φιλοδοξούμε να καθιερώσουμε την Κύπρο ως κέντρο οργάνωσης διεθνών σεμιναρίων FIDIC, με προσέλευση ενδιαφερομένων από την νότια Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή, τη βόρεια Αφρική και τις χώρες του Αραβικού Κόλπου.

Στα πλαίσια αυτής της πολιτικής, σε μια προσπάθεια διεύρυνσης των γνώσεων των κυπρίων επαγγελματιών στον κατασκευαστικό κλάδο και ανάπτυξης νέων δεξιοτήτων και με στόχο την αύξηση των επιλογών εργοδότησης σε μια περίοδο οικονομικής ύφεσης, ο ΣΠΟΛΜΗΚ συμμετέχει στη διοργάνωση διήμερου σεμιναρίου υψηλού επιπέδου στις 3 και 4 Νοεμβρίου 2015 στο Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία», με τίτλο “The Practical Use of the 1999 FIDIC Conditions of Contract (Construction/Design-Build)”. Το σεμινάριο διοργανώνεται από το Γερμανικό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης «Nestor» (Nestor Bildungsinstitut GmbH), σε συνεργασία με το FIDIC και τον Σύλλογό μας, σύμφωνα με το συνημμένο πρόγραμμα.

Αν και στο συνημμένο πρόγραμμα υπάρχει όλη η σχετική ενημέρωση, για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να αποτείνεστε στη Γραμματεία του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών ή στην ιστοσελίδα μας www.spolimk.org.

Αναμένοντας τη θετική σας ανταπόκριση και τη συμμετοχή σας στο σεμινάριο, παραμένουμε στη διάθεσή σας.

Flyer_Cyprus-2015