ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΠΟΛΜΗΚ – Πρόληψη αστοχιών στις οικοδομές: Τακτική επιθεώρηση, συντήρηση και επαγγελματισμός

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΠΟΛΜΗΚ
Πρόληψη αστοχιών στις οικοδομές: Τακτική επιθεώρηση, συντήρηση και επαγγελματισμό

Ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου (ΣΠΟΛΜΗΚ) με αφορμή τη νέα κατάρρευση μπαλκονιού σε πολυκατοικία στη Λεμεσό, την Παρασκευή 26 Ιανουαρίου 2024, ενάμιση μήνα μετά από αντίστοιχο περιστατικό  κατάρρευσης μπαλκονιών σε πολυκατοικία στη Λεμεσό, στις 13 Δεκεμβρίου 2023 και με γνώμονα πρωτίστως την ασφάλεια των ανθρώπινων ζωών, οφείλει να επαναλάβει την επισήμανση του για τον υπαρκτό κίνδυνο από αστοχίες οικοδομών.
 
Η ύπαρξη γερασμένου κτηριακού αποθέματος, το οποίο είναι ταυτόχρονα ασυντήρητο, και το γεγονός ότι συνεχίζονται να γίνονται επεκτάσεις και άλλες επεμβάσεις σε κτήρια, χωρίς την απαιτούμενη μελέτη, αδειοδότηση και επίβλεψη των εργασιών, έχει ως αποτέλεσμα πρόσφατες περιπτώσεις αστοχιών και καταρρεύσεων τμημάτων κτηρίων.

Είναι αδιαμφησβήτητα επιτακτική η ανάγκη για τη νομοθετική ρύθμιση της τακτικής επιθεώρησης των κτηρίων για την οποία ο ΣΠΟΛΜΗΚ πρωτοστάτησε σε συνεργασία με το ΕΤΕΚ για την προώθηση του σχετικού νομοσχεδίου.

Παράλληλα, οι αρμόδιες Αρχές, οι οποίες έχουν τη νομική ευθύνη για την αδειοδότηση ασφαλών κατασκευών ικανοποιητικής αντοχής αλλά και για την επιβολή μέτρων ή/και προώθηση ενεργειών για την άρση της επικινδυνότητας οποιασδήποτε οικοδομής στην περιοχή ευθύνης τους, απαιτείται να ενεργήσουν αποτελεσματικά.

Ταυτόχρονα, είναι υποχρέωση του κάθε πολίτη που προβαίνει σε επεμβάσεις και εργασίες ανακαίνισης, προσθηκο-μετατροπών και συντήρησης κτηρίων, να συμβουλεύεται αρμόδιο Πολιτικό Μηχανικό, εγγεγραμμένο στο ΕΤΕΚ. Ο Πολιτικός Μηχανικός θα τον συμβουλεύσει και θα παρέχει υπηρεσίες για την ορθή μελέτη, σχεδιασμό και επίβλεψη της ασφαλούς εκτέλεσης των εργασιών για τυχόν απαιτούμενες εργασίες επισκευής, συντήρησης και ενίσχυσης της σεισμικής επάρκειας των φερόντων στοιχείων της οικοδομής αλλά και αποκατάστασης των μη-φερόντων στοιχείων. Επιπρόσθετα, αποτελεί προϋπόθεση για την ορθή, ποιοτική και ασφαλή εκτέλεση των εργασιών, η ανάθεση των εργασιών σε καταρτισμένους επαγγελματίες εργολάβους και εργατοτεχνίτες που έχουν την απαραίτητη κατάρτιση, τεχνογνωσία και τα μέσα (ανθρώπινο δυναμικό και εξοπλισμό).

Για τη διασφάλιση της ποιότητας και της ασφάλειας των κατασκευών, επιπρόσθετα από την νομοθετική ρύθμιση της τακτικής επιθεώρησης των κτηρίων και την ανάπτυξη της κουλτούρας συντήρησης, απαιτείται η ανάπτυξη κουλτούρας επαγγελματισμού, δηλαδή ανάθεσης των εργασιών σε αδειούχους επαγγελματίες. Η αλλαγή της συμπεριφοράς των πολιτών και της κοινωνίας μπορεί να επιτευχθεί μόνο με συλλογικές ενέργειες από την πολιτεία, τους οργανωμένους φορείς και τις επαγγελματικές οργανώσεις.

Ο ΣΠΟΛΜΗΚ καλεί την πολιτεία και τις αρμόδιες Υπηρεσίες να προωθήσουν ενέργειες για το σκοπό αυτό και δηλώνει έτοιμος να συνεργαστεί και να προσφέρει τις υπηρεσίες του.
 
26 Ιανουαρίου 2024