ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΠΟΛΜΗΚ – Παγκόσμια Ημέρα για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία 2022 «Οικοδομώντας Θετική Κουλτούρα Ασφάλειας και Υγείας – Ας δράσουμε όλοι μαζί»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΠΟΛΜΗΚ

Παγκόσμια Ημέρα για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία 2022

«Οικοδομώντας Θετική Κουλτούρα Ασφάλειας και Υγείας – Ας δράσουμε όλοι μαζί»

Ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου (ΣΠΟΛΜΗΚ) ακολουθώντας το μήνυμα της φετινής Παγκόσμιας Ημέρας για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία», η οποία έχει καθιερωθεί την 28η Απριλίου από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (Δ.Ο.Ε.), καλεί τα μέλη του, όλους τους επαγγελματίες και οργανωμένους φορείς του κατασκευαστικού τομέα σε κοινή δράση για να οικοδομήσουμε όλοι μαζί θετική κουλτούρα ασφάλειας και υγείας.

Απαιτείται όλοι να δώσουμε την κατάλληλη προτεραιότητα στην πρόληψη εργατικών ατυχημάτων και ασθενειών και να επενδύσουμε στην επαγγελματική ασφάλεια και υγεία συμβάλλοντας έτσι σε βιώσιμες οικονομίες, εξασφαλίζοντας ένα υγιές εργατικό δυναμικό και στηρίζοντας παραγωγικές επιχειρήσεις.

Ενώ, ο κατασκευαστικός τομέας έχει δεχθεί σοβαρό πλήγμα από την πανδημία Covid-19, ταυτόχρονα η κρίση που έχει δημιουργηθεί, μεταξύ άλλων, έχει αναδείξει την αναγκαιότητα εφαρμογής συστημάτων επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας, τόσο σε εθνικό όσο και σε επιχειρησιακό επίπεδο, για την πρόληψη και αντιμετώπιση των υφιστάμενων κινδύνων και απρόβλεπτων γεγονότων.

Για τον σκοπό αυτό, είναι σημαντικό να δημιουργηθεί μια προληπτική κουλτούρα ασφάλειας και υγείας, ώστε το δικαίωμα σε ένα ασφαλές και υγιές εργασιακό περιβάλλον γίνεται σεβαστό σε όλα τα επίπεδα και όλοι μαζί, το κράτος, οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι να συμμετέχουμε ενεργά στην εξασφάλιση ενός ασφαλούς και υγιούς εργασιακού περιβάλλοντος, με ύψιστη προτεραιότητα την πρόληψη.

Σε έναν χώρο εργασίας με θετική κουλτούρα επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας, οι εργαζόμενοι αισθάνονται άνετα να εκφράζουν τις ανησυχίες τους για πιθανούς κινδύνους και η διοίκηση είναι πρόθυμη να συνεργάζεται μαζί τους για εξεύρεση κατάλληλων, αποτελεσματικών και βιώσιμων λύσεων. Αυτό απαιτεί ανοιχτή επικοινωνία και διάλογο που βασίζεται στην εμπιστοσύνη και τον αμοιβαίο σεβασμό.

Ο Σύλλογος μας θα συνεχίσει να θέτει σε ψηλή προτεραιότητα τα θέματα ασφάλειας και υγείας και να συμβάλλει ενεργά στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μελών του και γενικά της κοινωνίας των μηχανικών, έτσι, ώστε μέσα από την επαγγελματική τους δράση να συμβάλουν στην δημιουργία της απαιτούμενης θετικής κουλτούρας ασφάλειας και υγείας για την αποτελεσματική πρόληψη και αντιμετώπιση των επαγγελματικών κινδύνων και απρόβλεπτων γεγονότων και κρίσεων.

Σχετική έκθεση και ενημερωτικό υλικό που έχει ετοιμάσει η Δ.Ο.Ε. για το θέμα της φετινής Παγκόσμιας Ημέρας για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία 2022 είναι διαθέσιμα στην ειδική ιστοσελίδα της Δ.Ο.Ε στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/events-training/events-meetings/world-day-safety-health-at-work/WCMS_836801/lang–en/index.htm

Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (Δ.Ο.Ε) για να τιμήσει την Παγκόσμια Ημέρα για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία 2022, διοργανώνει διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα « Act together to build a positive safety and health culture – World Day for Safety and Health at Work 2022» στις 28 Απριλίου 2022.

Για περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής: https://ilo-org.zoom.us/webinar/register/WN_t45-OkEtR12e-wnKFxGxVg?timezone_id=Europe%2FAthens

27 Απριλίου 2022