ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΠΟΛΜΗΚ – ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 2021

Προβλέψτε, Προετοιμαστείτε και Αντιμετωπίστε τις Κρίσεις
Επενδύστε σε Ανθεκτικά Συστήματα Επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας

Με αφορμή την 28η Απριλίου, η οποία έχει καθιερωθεί από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (Δ.Ο.Ε.) ως «Παγκόσμια Ημέρα για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία», ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου (ΣΠΟΛΜΗΚ) καλεί τα μέλη του, αλλά και όλους τους άλλους επαγγελματίες και οργανωμένους φορείς του κατασκευαστικού τομέα να επενδύσουν στην ασφάλεια και υγεία, συμβάλλοντας στην αποτελεσματική πρόληψη και αντιμετώπιση των επαγγελματικών κινδύνων και απρόβλεπτων γεγονότων και κρίσεων.

Η πανδημία COVID-19 οδήγησε τις κυβερνήσεις, τους εργοδότες, τους εργαζομένους και τον γενικό πληθυσμό να αντιμετωπίσουν πρωτοφανείς προκλήσεις σε σχέση με τον ιό και τις πολλές επιπτώσεις που είχε στον κόσμο της εργασίας. Η Παγκόσμια Ημέρα για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία θα επικεντρωθεί σε στρατηγικές για την ενίσχυση των εθνικών συστημάτων ασφάλειας και υγείας στην εργασία για την οικοδόμηση ανθεκτικότητας, προκειμένου να αντιμετωπίσει κρίσεις τώρα και στο μέλλον, αντλώντας από διδάγματα και εμπειρίες από τον κόσμο της εργασίας.

Από τότε που εμφανίστηκε ως παγκόσμια κρίση στις αρχές του 2020, η πανδημία COVID-19 είχε βαθιές επιπτώσεις παντού. Η πανδημία έχει αγγίξει σχεδόν κάθε πτυχή του κόσμου της εργασίας, από τον κίνδυνο μετάδοσης του ιού στους χώρους εργασίας, στους κινδύνους Επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας (ΕΑΥ) που έχουν προκύψει ως αποτέλεσμα των μέτρων για τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού. Οι μετατοπίσεις σε νέες μορφές εργασιακών ρυθμίσεων, όπως η εκτεταμένη εξάρτηση από την τηλεργασία, έχουν, για παράδειγμα, παρουσιάσει πολλές ευκαιρίες για τους εργαζόμενους, αλλά επίσης ενέχουν δυνητικούς κινδύνους ΕΑΥ, συμπεριλαμβανομένων ψυχοκοινωνικών κινδύνων και ειδικότερα της βίας.

Στόχος της Δ.Ο.Ε. είναι να ευαισθητοποιήσει τους εμπλεκόμενους και να ενθαρρύνει το διάλογο σχετικά με τη σημασία της δημιουργίας και της επένδυσης σε ανθεκτικά συστήματα Επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας (ΕΑΥ), τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο επιχείρησης, τα οποία θα προσφέρουν τη βάση για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων γεγονότων και κρίσεων.

Η Αφίσα και άλλες πληροφορίες της Δ.Ο.Ε. για το θέμα της Παγκόσμιας Ημέρας Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 2021 είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Δ.Ο.Ε. ( https://bit.ly/3vdJJKG ).

28 Απριλίου 2021