ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Ο ΣΠΟΛΜΗΚ καλεί τους Πολιτικούς Μηχανικούς να ελέγχουν τον οικοδομικό σίδηρο οπλισμού στο εργοτάξιο

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ο ΣΠΟΛΜΗΚ καλεί τους Πολιτικούς Μηχανικούς να ελέγχουν
τον οικοδομικό σίδηρο οπλισμού στο εργοτάξιο

Με αφορμή την πρόσφατη έντονη σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή μας που είχε ως αποτέλεσμα να χαθούν τόσες ανθρώπινες ζωές και να υπάρξουν τέτοιες τεράστιες υλικές καταστροφές, ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου (ΣΠΟΛΜΗΚ) θεωρεί σωστό να επαναλάβει την ανάγκη για σωστό ποιοτικό έλεγχο των υλικών στα κατασκευαστικά έργα.

Ως εκ τούτου, ο ΣΠΟΛΜΗΚ καλεί τους Πολιτικούς Μηχανικούς, είτε είναι Επιβλέποντες Μηχανικοί είτε Εργολήπτες, να ελέγχουν προσεκτικά και λεπτομερώς τον οικοδομικό σίδηρο οπλισμού στο εργοτάξιο ότι αυτός συνάδει με τις τεχνικές προδιαγραφές, τα πρότυπα και τους Κώδικες που είναι σε ισχύ, πριν επιτρέψουν την τοποθέτησή του στο έργο.

Τονίζεται ότι οικοδομικός σίδηρος οπλισμού για φέροντα στοιχεία θα πρέπει να είναι κατηγορίας B500C και να προέρχεται από εργοστάσιο πιστοποιημένο να παράγει τέτοιας κατηγορίας σίδηρο. Για το σκοπό αυτό ο έλεγχος θα πρέπει να γίνεται τόσο στις καρτέλες της κάθε δέσμης σιδήρου, όσο και στις ίδιες τις ράβδους σιδήρου (ραβδώσεις και σημάνσεις παραγωγής), ότι φέρουν τα ίδια και σωστά χαρακτηριστικά. Αυτά πρέπει να ταυτίζονται με τα πιστοποιητικά παραγωγής (Mill Test Certificates) τα οποία οφείλουν να δίδονται από τους προμηθευτές.

Απρίλιος 2023        
Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου