Δελτίο Τύπου ΣΠΟΛΜΗΚ – Συνάντηση Αντιπροσωπείας Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου με τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Δελτίο Τύπου
Συνάντηση Αντιπροσωπείας Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου
με τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Την Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2022, αντιπροσωπεία του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου (ΣΠΟΛΜΗΚ) έγινε δεκτή από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κ. Κυριάκο Κούσιο.

Αρχικά, έγινε ενημέρωση από την Πρόεδρο του ΣΠΟΛΜΗΚ κα Ευαγγελίτσα Τσουλόφτα για τη δράση του Συλλόγου και τις προγραμματιζόμενες εκδηλώσεις για τον εορτασμό των 30 χρόνων από την ίδρυσή του. Η κ. Τσουλόφτα τόνισε ότι τα θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία αποτελούν προτεραιότητα για το Σύλλογο, ο οποίος, μεταξύ άλλων, προωθεί ενέργειες και δράσεις για την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των μελών του και γενικά του κατασκευαστικού τομέα και συνεργάζεται με το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας και το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΥΕΚΑ) για τον σκοπό αυτό.

Επίσης, ενημερώθηκε ο κ. Κούσιος για το 8ο Διεθνές Συνέδριο Ασφάλειας και Υγείας στα Κατασκευαστικά Έργα το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 26 και 27 Μαΐου 2023. Ο κ. Κούσιος χαιρέτισε αυτή την πρωτοβουλία του Συλλόγου η οποία έχει καταστεί θεσμός, ενώ τόνισε ότι το Συνέδριο θα τεθεί υπό την αιγίδα του ΥΕΚΑ το οποίο θα παρέχει κάθε στήριξη για την επιτυχία του.

Η συνάντηση έγινε σε πολύ εποικοδομητικό κλίμα και στη συνέχεια, η συζήτηση επικεντρώθηκε στο κοινό όραμα της εκστρατείας «Vision Zero» «Μηδέν Ατυχήματα», το οποίο περιλαμβάνεται και στους στόχους του στρατηγικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της στρατηγικής της Κύπρου για τα θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία 2021 – 2027.

Για την επίτευξη του οράματος και ακολουθώντας τους χρυσούς κανόνες της παγκόσμιας εκστρατείας ο ΣΠΟΛΜΗΚ εισηγήθηκε την προώθηση δράσεων για τη δημόσια δέσμευση οργανισμών του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, καθώς και συγκεκριμένες δράσεις στοχεύοντας στην βελτίωση των προσόντων και ανάπτυξη ικανοτήτων του εργατικού δυναμικού περιλαμβάνοντας και την εκπαίδευση στα θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία. Μεταξύ άλλων, εισηγήθηκε την προώθηση εφαρμογής των Πρότυπων Επαγγελματικών Προσόντων και τη σταδιακή υποχρεωτική εφαρμογή τους, την υποχρεωτική ελάχιστη εκπαίδευση στα θέματα ασφάλειας και υγείας για τους εργαζόμενους στα εργοτάξια και εφαρμογή της «Κάρτας Ασφάλειας» καθώς και την ένταξη των θεμάτων ασφάλειας και υγείας στα αναλυτικά προγράμματα των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων.

Τέλος, η αντιπροσωπεία των Πολιτικών Μηχανικών ενημέρωσε τον κ. Υπουργό για το γεγονός ότι σε πολλές χώρες της Ευρώπης εφαρμόζονται με επιτυχία συστήματα παροχής οικονομικών κινήτρων στις επιχειρήσεις για την επένδυση στην πρόληψη και μείωση των ατυχημάτων, ιδιαίτερα σε τομείς υψηλού κινδύνου όπως ο κατασκευαστικός τομέας. Επισημαίνοντας δε ότι η επένδυση στην πρόληψη έχει απόδοση για την επιχείρηση σε ποσοστό 2.2 %, σύμφωνα με μελέτες του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας και Υγείας, ο ΣΠΟΛΜΗΚ εισηγήθηκε όπως εξεταστεί από το ΥΕΚΑ η παροχή ανάλογων κινήτρων στις επιχειρήσεις στη Κύπρο όπως η μείωση των ασφαλίστρων στις κοινωνικές ασφαλίσεις και η παροχή κρατικών επιχορηγήσεων.

26 Σεπτεμβρίου 2022