Δελτίο Τύπου ΣΠΟΛΜΗΚ – Σεισμός σε Ελασσόνα

ΟΙ ΠΑΛΙΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΘΑ ΑΝΤΕΞΟΥΝ ΕΝΑ ΣΕΙΣΜΟ ΤΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ;

Ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου (ΣΠΟΛΜΗΚ), με αφορμή τον ισχυρό σεισμό στην Ελασσόνα, οφείλει να επαναλάβει την ανησυχία του όσον αφορά την στατική επάρκεια και ασφάλεια των παλιών οικοδομών στη χώρα μας, στο ενδεχόμενο μιας παρόμοιας σεισμικής δραστηριότητας.

Η μεγάλη ηλικία πολλών οικοδομών στη χώρα μας, η απουσία κουλτούρας συντήρησής τους, αλλά και το γεγονός ότι ένα μεγάλος αριθμός από αυτές έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί πριν την εφαρμογή του Κυπριακού Αντισεισμικού Κανονισμού το 1994, αυξάνει σημαντικά την επικινδυνότητά τους στο ενδεχόμενο σεισμικής δραστηριότητας. Τονίζουμε ότι επιβάλλεται άμεσα η νομοθετική ρύθμιση της Τακτικής Επιθεώρησης Κτιρίων και έκδοσης σχετικού Πιστοποιητικού Επιθεώρησης, το οποίο θα συμβάλει σημαντικά ως μέτρο πρόληψης για αποφυγή καταστροφικών συμβάντων.

Τέλος, καλούμε την πολιτεία να προχωρήσει στην ετοιμασία σχεδίων επιχορήγησης για τον έλεγχο στατικής/αντισεισμικής επάρκειας και για την αντισεισμική αναβάθμιση των παλιών οικοδομών, δίδοντας προτεραιότητα στις οικοδομές δημόσιας χρήσης.

4 Μαρτίου 2021