Δελτίο Τύπου ΣΠΟΛΜΗΚ – Μεταστέγαση Αρχιτεκτονικής Σχολής Πανεπιστημίου Κύπρου

Ο ΣΠΟΛΜΗΚ εκφράζει την ικανοποίησή του για την απόφαση μεταστέγασης της Αρχιτεκτονικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου στο κτήριο του σχολείου της Φανερωμένης, ευελπιστώντας ότι με αυτό τον τρόπο θα επέλθει βελτίωση, ανάδειξη και αναβάθμιση της πολιτιστικής κληρονομιάς της στην εντός των τειχών πόλη της Λευκωσίας, με σκοπό αφενός να ζωντανέψει η περιοχή με την προσέλκυση εκατοντάδων φοιτητών, ακαδημαϊκού προσωπικού, μελετητών και άλλων ενδιαφερομένων και αφετέρου να συντηρηθούν παλιά κτήρια προς ενοικίαση τους. Επίσης, θα προσθέσει στην προσπάθεια συντήρησης αξιόλογων κτηρίων για μετατροπή τους σε ‘ζωντανούς’ χώρους κατοίκισης και δραστηριότητας, με παράλληλη αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στην περιοχή.

Η μεταστέγαση της Αρχιτεκτονική Σχολής κρίνεται ως η πλέον κατάλληλη στο συγκεκριμένο Ιστορικό κτήριο, αφού η ίδια η Σχολή θα δύναται πλέον να πρωτοστατήσει στην αναβάθμιση της αισθητικής της εικόνας και της λειτουργικότητας του χώρου αλλά και ως πόλος έλξης και σημείο αναφοράς για τους πολίτες της χώρας και τους τουρίστες. Με γνώμονα πάντα την προστασία της Πολιτιστικής και Πολιτισμικής κληρονομιάς, θα πρέπει οι όποιες αλλαγές γίνουν να αντιμετωπίζονται ως ένα αδιάσπαστο κομμάτι της ταυτότητας μας.

Για να λειτουργήσει όμως ορθά ο χώρος και να προσθέσει στο ιστορικό κέντρου της πόλης, θα πρέπει παράλληλα να ενοποιηθεί ο χώρος του περιβόλου της εκκλησίας της Παναγιάς Φανερωμένης με αυτή του Σχολείου, δημιουργώντας έτσι έναν ανοικτό δημόσιο χώρο ως μία μεγάλη ενιαία πλατεία.

Ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου εκφράζει, επίσης, την πεποίθηση του ότι θα υπάρξουν και οι ανάλογες ρυθμίσεις και επιλογές για την πιο ομαλή ένταξη και αποδοχή των μαθητών/τριών του Νηπιαγωγείου, Δημοτικού και Γυμνασίου Φανερωμένης (το οποίο είναι ενταγμένο στην Ζώνη Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας Φανερωμένης (ΖΕΠ)) από το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας σε ένα νέο χώρο. Αυτό προϋποθέτει περαιτέρω και βαθύτερες έννοιες προς αξιολόγηση και σκέψη όπως η καταπολέμηση του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και άλλων μορφών μη ανοχής, όπου μέσα από την αναδόμηση και την ανάπτυξη της περιοχής θα δημιουργηθεί ένα ασφαλής σημείο αναφοράς χωρίς αποκλεισμούς, με διαλλακτικότητα και βιωσιμότητα.

29 Μαρτίου 2021