Δελτίο Τύπου ΣΠΟΛΜΗΚ “Η πρόσφατη σεισμική δόνηση μας υπενθυμίζει τον υπαρκτό κίνδυνο απώλειας ανθρώπινων ζωών”

Δελτίο Τύπου ΣΠΟΛΜΗΚ

Η πρόσφατη σεισμική δόνηση μας υπενθυμίζει τον υπαρκτό κίνδυνο απώλειας ανθρώπινων ζωών

Ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου (ΣΠΟΛΜΗΚ), με αφορμή τον σεισμό που έγινε αισθητός στο νησί μας στις 26 Απριλίου 2022, οφείλει να επαναλάβει την ανησυχία του όσον αφορά τη στατική επάρκεια και ασφάλεια των παλιών οικοδομών στη χώρα μας, στο ενδεχόμενο μιας παρόμοιας ή/και αυξημένης σεισμικής δραστηριότητας. Η πρόσφατη σεισμική δόνηση μας υπενθυμίζει τον υπαρκτό κίνδυνο απώλειας ανθρώπινων ζωών αλλά και απώλειας της πολιτιστικής κληρονομιάς μας.

Η μεγάλη ηλικία πολλών οικοδομών στη χώρα μας, η απουσία κουλτούρας συντήρησής τους, αλλά και το γεγονός ότι ένα μεγάλος αριθμός από αυτές έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί πριν την εφαρμογή του Κυπριακού Αντισεισμικού Κανονισμού το 1994, αυξάνει σημαντικά την επικινδυνότητά τους στο ενδεχόμενο σεισμικής δραστηριότητας. Με δεδομένο ότι η Κύπρος πλήττεται συχνά από σεισμούς, καταστροφικούς και μη, οι Πολιτικοί Μηχανικοί κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου και επαναλαμβάνουν την άμεση ανάγκη της νομοθετικής ρύθμισης της Τακτικής Επιθεώρησης Κτηρίων και της έκδοσης σχετικού Πιστοποιητικού, ως μέτρο πρόληψης για αποφυγή καταστροφικών συμβάντων.

Ο ΣΠΟΛΜΗΚ καλεί την πολιτεία να προχωρήσει στην ετοιμασία σχεδίων επιχορήγησης για τον έλεγχο στατικής επάρκειας και για την αντισεισμική αναβάθμιση των παλιών οικοδομών, δίδοντας προτεραιότητα στις οικοδομές δημόσιας χρήσης.

28 Απριλίου 2022