Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Αποτίμηση Υφιστάμενων Κτιρίων»

Το Εκπαιδευτικό και Ερευνητικό Κέντρο ΣΠΟΛΜΗΚ  διοργανώνει το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

«Αποτίμηση Υφιστάμενων Κτιρίων»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ : Παρασκευή 11 και  Σάββατο 12 Οκτωβρίου 2019

ΤΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Εκπαιδευτικό και Πολιτιστικό Κέντρο ΕΤΕΚ – Οδός Κερβέρου
8, 1016, στην εντός των τειχών Λευκωσία

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Καθίσταται λοιπόν αναγκαία η κατάρτιση των μελετητών στην ορθή εφαρμογή του CYS EN1998, τόσο στην τρέχουσα, όσο και στην επερχόμενη νέα του μορφή, καθώς και η
καθοδήγησή τους στη σωστή εφαρμογή των κανονιστικών διατάξεων. Έτσι,υποβοηθείται αποφασιστικά η πολιτεία στο στόχο του περιορισμού των βλαβών και της προστασίας ζωών, προστατεύοντας το κτιριακό απόθεμα της Κύπρου.

Περισσότερες πληροφορίες και τα έντυπα συμμετοχής μπορείτε να βρείτε στα ακόλουθα αρχεία:

Οι εταιρίες που είναι δικαιούχες της επιχορήγησης ΑνΑΔ, θα πρέπει να συμπληρώσουν το έντυπο 6ΠΕ και ΚΕ2.