Ανακοίνωση ΤΕΕ – Ασφάλεια και Υγεία στα Εργοτάξια

Ακολουθεί ανακοίνωση του ΤΕΕ αναφορικά με την Ασφάλεια και Υγεία στα Εργοτάξια  – Εκστρατεία Επιθεώρησης Εργοταξίων – Μάρτιος, Ιούλιος, Αύγουστος και Σεπτέμβριος του 2023.

Για την ανακοίνωση, πατήστε εδώ.