Ανακοίνωση ΣΠΟΛΜΗΚ – Συνεχής είναι η ανάγκη διαχείρισης και προστασίας της Πολιτιστικής και Αρχιτεκτονικής μας κληρονομιάς

Ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου (ΣΠΟΛΜΗΚ) επαναλαμβάνει την πάγια θέση του για τη συνεχή ανάγκη διαχείρισης και προστασίας της Πολιτιστικής και Αρχιτεκτονικής μας κληρονομιάς. Οι όποιες αλλαγές δυνατό αναγκαστικά πρέπει να γίνουν θα πρέπει να αποτελούν ένα αδιάσπαστο κομμάτι της ταυτότητας μας και να δένουν αρμονικά, προβάλλοντας το μήνυμα του σεβασμού στην αρχιτεκτονική ιστορία του τόπου και στη διαφύλαξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς γενικότερα. Μια τέτοια διατήρηση και ανάδειξη παρέχει τη βάση για περαιτέρω κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη, ενώ τα μέτρα παρέμβασης πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης.

Με αφορμή τον δημόσιο διάλογο σε σχέση με την αποκατάσταση και αξιοποίηση των Χαρουπόμυλων στην Πάφο, ο ΣΠΟΛΜΗΚ στηρίζει απόλυτα τον συμβουλευτικό και επιστημονικό ρόλο του ΕΤΕΚ. Το Επιμελητήριο αποδεικνύει καθημερινά, από την ημέρα της ίδρυσής του και μέσα από τις διαχρονικές δημόσιες παρεμβάσεις του και με την υποστήριξη των μελών του, ότι λειτουργεί με σεβασμό στο συμβουλευτικό του χαρακτήρα και παρεμβαίνει εποικοδομητικά στο πλαίσιο της νομοθετημένης υποχρέωσης και αρμοδιότητάς του, προκειμένου να εξασφαλίζεται η διαφάνεια και να διασφαλίζεται η επιστημοσύνη και η εμπειρογνωμοσύνη.

Ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών χαιρετίζει το πολύ σημαντικό επίτευγμα της εγκατάστασης και λειτουργίας ενός ακόμη ανώτατου Ακαδημαϊκού Ιδρύματος στην Κύπρο, του Αμερικάνικου Πανεπιστημίου της Βηρυτού στην Πάφο. Ένα γεγονός με ιδιαίτερη σημασία αφού προσθέτει στο υπόβαθρο για να γίνει η Κύπρος εκπαιδευτικός κόμβος στην Ευρώπη, με απώτερο σκοπό την ανταλλαγή γνώσης, κουλτούρας και πολιτισμού. Ταυτόχρονα όμως, ο ΣΠΟΛΜΗΚ οφείλει να τονίσει ότι η προστασία του ιστορικού χαρακτήρα των κτηρίων των Χαρουπόμυλων θα πρέπει να είναι δεδομένη και καλεί την Πολιτεία και τους Αρμόδιους Φορείς να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες στο πλαίσιο της Νομοθεσίας και της χρηστής διοίκησης ώστε μέσα από την αναδόμηση και την ανάπτυξη της περιοχής να δημιουργηθεί ένα ασφαλές σημείο αναφοράς, με σεβασμό στην Πολιτιστική και Αρχιτεκτονική μας κληρονομιά.

14 Απριλίου 2022