Ανακοίνωση – Διαβούλευση με το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας για την έκδοση Πολεοδομικής Άδειας – Άδειας Οικοδομής (KMK / 26)

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, υπενθυμίζει ότι, για σκοπούς απλοποίησης, επίσπευσης και διευκόλυνσης της διαδικασίας διαβούλευσης των αρμόδιων Αρχών ή, όπου εφαρμόζεται, των αιτητών / μελετητών με το ΤΕΕ, ετοίμασε καθοδηγητικό Πίνακα με τίτλο «ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΔΕΙΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ» και ανάρτησε τη σχετική διαδικασία στην ιστοσελίδα του.

Διαβάστε Περισσότερα: https://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/All/BE994E1D3206A570C2258A5A00400048?OpenDocument