Αναθεωρημένα Συμβόλαια ΜΕΔΣΚ

Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε, Εγκύκλιο της Μικτής Επιτροπής Δομικών Συμβολαίων Κύπρου (ΜΕΔΣΚ), αναφορικά με τα Αναθεωρημένα Συμβόλαια της ΜΕΔΣΚ: https://www.spolmik.org/wp-content/uploads/2023/07/ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ-ΜΕΔΣΚ-ΛΤΔ-12_02_2023.pdf