Έκτακτη Γενική Συνέλευση ΣΠΟΛΜΗΚ

Το Σάββατο, 23 Σεπτεμβρίου 2023, πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου (ΣΠΟΛΜΗΚ), στην Αίθουσα Εκδηλώσεων ΠΟΕΔ, στη Λευκωσία.      

Οι εργασίες της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης άρχισαν με χαιρετισμό της Προέδρου του Συλλόγου, κας Ευαγγελίτσας Τσουλόφτα και περιελάμβαναν παρουσίαση και συζήτηση για την τροποποίηση του Καταστατικού του Συλλόγου και τις επερχόμενες Εκλογές του ΕΤΕΚ.

Η πρόταση του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου (ΚΔΣ) για την τροποποίηση του Καταστατικού παρουσιάστηκε από τον Γενικό Ταμία του Συλλόγου και Συντονιστή της Επιτροπής του Καταστατικού, κ. Βαρνάβα Λάμπρου. Μετά από συζήτηση και ψηφοφορία, οι προτεινόμενες αλλαγές του Καταστατικού εγκρίθηκαν ομόφωνα.       

Ακολούθησε παρουσίαση της πρότασης του ΚΔΣ για τους/τις υποψηφίους που θα στηρίξει ο ΣΠΟΛΜΗΚ στις Εκλογές του ΕΤΕΚ από την Πρόεδρο του Συλλόγου. Μετά από συζήτηση λήφθηκαν οι πιο κάτω αποφάσεις μέσω εκλογικής διαδικασίας:      

– Για το  Γενικό Συμβούλιο, ο Σύλλογος θα στηρίξει τους/τις 10 υποψηφίους/ες που είχαν δηλώσει γραπτά το ενδιαφέρον τους μέσω της διαδικασίας που προηγήθηκε της Έκτακτης Συνέλευσης, οι οποίοι/ες αναφέρονται πιο κάτω με αλφαβητική σειρά:  

1. Αχνιώτης Στέλιος
2. Γιαννακού Ευσταθία      
3. Θεοδότου Ανδρέας       
4. Ίλιτς Μίλος
5. Λοϊζίδη Παπαναστασίου Μύρια
6. Πουμπουρής Γιάννος    
7. Στυλιανού Πλάτωνας    
8. Τσιουπανής Κυριάκος   
9. Τσουλόφτα Ευαγγελίτσα
10.Χριστοφή Δημήτρης     

– Για το Πειθαρχικό Συμβούλιο, ο Σύλλογος θα στηρίξει τους 3 από τους 4 υποψηφίους που είχαν δηλώσει γραπτά το ενδιαφέρον τους μέσω της διαδικασίας που προηγήθηκε της Έκτακτης Συνέλευσης, οι οποίοι αναφέρονται πιο κάτω με αλφαβητική σειρά:    

1. Δημητρίου Γιώργος       
2. Λάμπρου Βαρνάβας     
3. Σφήκας Ανδρέας 

Ακολούθησε ελαφρύ γεύμα και φιλική συζήτηση μεταξύ των ελών του Συλλόγου που συμμετείχαν στη Συνέλευση.

Σεπτέμβριος 2023 Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου