Πρόγραμμα Καλοκαιρινών Τοποθετήσεων Φοιτητών Πανεπιστημίου Κύπρου σε Επιχειρήσεις/Οργανισμούς

Πρόσκληση προς Επιχειρήσεις/Οργανισμούς

Το Γραφείο Σταδιοδρομίας και το Γραφείο Διασύνδεσης με τον Επιχειρηματικό Κόσμο του Πανεπιστημίου Κύπρου, σας ενημερώνουν ότι και φέτος θα λειτουργήσει το Πρόγραμμα Τοποθετήσεων Φοιτητών σε Επιχειρήσεις/Οργανισμούς για Πρακτική Άσκηση (Internship).

Η πρόσκληση αφορά την συμμετοχή οργανισμών στο Πρόγραμμα, το οποίο αρχίζει από την 1η Ιουνίου μέχρι την 31η Αυγούστου 2016 (διάρκεια τοποθέτησης από 4-10 εβδομάδες). Στο πρόγραμμα θα συμμετέχουν φοιτητές του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος που έχουν συμπληρώσει το 3ο έτος σπουδών τους. Η επιλογή των φοιτητών που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα θα γίνει από ομάδα ακαδημαϊκών του Τμήματος.

 Πληροφορίες και σχετικό έντυπο ενδιαφέροντος Interns Call.