Παγκόσμια Ημέρα για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία, 28 Απριλίου 2016

Παγκόσμια Ημέρα για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία, 28 Απριλίου 2016

safety-day
H&S Day

Η 28η Απριλίου έχει καθιερωθεί από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ) ως Παγκόσμια Ημέρα για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία, με στόχο την επικέντρωση του διεθνούς ενδιαφέροντος στα θέματα πρόληψης των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών.

Η συγκεκριμένη ημερομηνία έχει καθιερωθεί επίσης από τα Διεθνή Συνδικάτα ως ημέρα μνήμης των εργαζομένων που έχασαν τη ζωή τους από εργατικά ατυχήματα και επαγγελματικές ασθένειες.

Το θέμα της Παγκόσμιας Ημέρας για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία για το 2016 είναι «Εργασιακό Άγχος: μια συλλογική πρόκληση». Η έκθεση της ΔΟΕ θα επιστήσει την προσοχή στις τρέχουσες παγκόσμιες τάσεις για το εργασιακό άγχος και τις επιπτώσεις του.

Σήμερα, πολλοί εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν μεγαλύτερη πίεση για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της σύγχρονης εργασιακής ζωής. Οι ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι, όπως η αύξηση του ανταγωνισμού, υψηλότερες προσδοκίες για τις επιδόσεις και περισσότερες ώρες εργασίας συμβάλλουν ώστε ο χώρος εργασίας να καθίσταται ολοένα και πιο αγχωτικό περιβάλλον. Με το ρυθμό της εργασίας που υπαγορεύει η άμεση επικοινωνία και τα υψηλά επίπεδα του παγκόσμιου ανταγωνισμού, οι διαχωριστικές γραμμές της εργασίας από την ιδιωτική ζωή όλο και πιο δύσκολα μπορούν να εντοπιστούν. Επιπλέον, λόγω των σημαντικών αλλαγών των εργασιακών σχέσεων και της τρέχουσας οικονομικής ύφεσης, οι εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν οργανωτικές αλλαγές και αναδιάρθρωση, μείωση των ευκαιριών εργασίας, αύξηση της επισφαλούς εργασίας, το φόβο ότι θα χάσουν τη δουλειά τους, μαζικές απολύσεις και ανεργία καθώς και μειωμένη χρηματοοικονομική σταθερότητα, με σοβαρές συνέπειες στην ψυχική τους υγεία και ευεξία.

 Τα τελευταία χρόνια, παρατηρείται αυξανόμενο ενδιαφέρον στις επιπτώσεις από τους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους και το εργασιακό άγχος μεταξύ των ερευνητών, επαγγελματιών και των πολιτικών. Το εργασιακό άγχος αναγνωρίζεται τώρα, γενικά, ως παγκόσμιο πρόβλημα που επηρεάζει όλες τις χώρες, όλα τα επαγγέλματα και όλους τους εργαζόμενους τόσο στις ανεπτυγμένες όσο και στις αναπτυσσόμενες χώρες. Σε αυτό το σύνθετο πλαίσιο, ο χώρος εργασίας αποτελεί μια σημαντική πηγή των ψυχοκοινωνικών κινδύνων και ταυτόχρονα τον ιδανικό χώρο για την αντιμετώπισή τους, για την προστασία της υγείας και ευημερίας των εργαζομένων.

Συνημμένα μπορείτε να δείτε την Έκθεση της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας καθώς και σχετική Παρουσίαση για το Εργασιακό Άγχος.

Πηγή: Διεθνής Οργάνωση Εργασίας(ΔΟΕ), Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας