71η διαδικτυακή Γενική Συνέλευση ECCE – έγκριση position paper

Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2020, διεξάχθηκε η 71η διαδικτυακή Γενική Συνέλευση  ECCE, με τη συμμετοχή του Προέδρου του Συλλόγου Ανδρέα Θεοδότου, Εθνικού Αντιπροσώπου της Κύπρου και του τέως Προέδρου του Συλλόγου Πλάτωνα Στυλιανού, Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του ECCE.

Κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης, έγινε η παρουσίαση και έγκριση του Position Paper 2020 με θέμα “The need for Structural / Seismic Rehabilitation of Existing Buildings, in parallel with Energy Efficiency Improvement” . Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι που στην ομάδα εργασίας περιλαμβάνονται 3 συνάδελφοι από την Κύπρο. Ο Πλάτωνας Στυλιανού, τέως Πρόεδρος του ΣΠΟΛΜΗΚ ως επικεφαλής της ομάδας, ο Ανδρέας Θεοδότου, Πρόεδρος του ΣΠΟΛΜΗΚ και ο Νικόλας Κυριακίδης, Β΄Αντιπρόεδρος του ΣΠΟΛΜΗΚ.

Για περισσότερες πληροφορίες και πρόσβαση στο position paper, πατήστε εδώ.