Συμμετοχή στο έργο του Συλλόγου μέσω των Επιτροπών

Αγαπητοί/ές συνάδελφοι,

Η Πρόεδρος και τα Μέλη του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΠΟΛΜΗΚ, σας προσκαλούν όπως δηλώσετε το ενδιαφέρον σας για συμμετοχή στο Έργο του Συλλόγου και συγκεκριμένα στις Επιτροπές του ΣΠΟΛΜΗΚ, που θα είναι ενεργές για την τρέχουσα διετία.
Σε Συνεδρία του το ΚΔΣ αποφάσισε όπως επανασυσταθούν οι Επιτροπές, στη βάση των στόχων του Συλλόγου, μέσα στα πλαίσια της συνέχισης και αναβάθμισης της προσφοράς του προς τα Μέλη του και του κοινωνικού συνόλου γενικότερα.

Στις Επιτροπές αυτές θα εξετάζονται και θα συζητούνται διάφορα θέματα που απασχολούν τους Πολιτικούς Μηχανικούς, θα αναπτύσσεται γόνιμος διάλογος και θα διαμορφώνονται εισηγήσεις που θα βοηθούν το Σύλλογο στην πραγματοποίηση των στόχων και σκοπών του.

Οι Επιτροπές που θα συσταθούν φαίνονται στην ηλεκτρονική δήλωση συμμετοχής (https://forms.office.com/r/HyrjnjZpE4) και καλείστε όσοι ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε σε Επιτροπές όπως συμπληρώσετε την ηλεκτρονική δήλωση συμμετοχής, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 13 Μαΐου 2022. Κάθε Μέλος με τακτοποιημένες τις οφειλές του έχει την επιλογή να συμμετάσχει μέχρι και σε 3 Επιτροπές. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Αναμένουμε το ενδιαφέρον και τη συμμετοχή σας στο έργο του Συλλόγου.

Με την ευκαιρία, εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας στα Μέλη των προηγούμενων Επιτροπών για την προσφορά τους και το σημαντικό έργο που έχουν επιτελέσει.