Πρόσκληση σε τηλεδιάσκεψη για παρουσίαση των αποτελεσμάτων του ερευνητικού έργου “EarthMasonry”

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου (ΣΠΟΛΜΗΚ) έχει θέσει υπό την αιγίδα του, 
την τηλεδιάσκεψη για παρουσίαση
των αποτελεσμάτων του ερευνητικού έργου “EarthMasonry” με θέμα:
«Ανάπτυξη ενός περιβαλλοντικά φιλικού συστήματος γήινης δόμησης 
με την χρήση πρώτων υλών τοπικής προέλευσης».

Ημερομηνία: Πέμπτη, 29  Ιουλίου 2021

 Ώρα: 16:00 – 18:00

Τόπος Διεξαγωγής: Διαδικτυακή Πλατφόρμα ZOOM (ΣΠΟΛΜΗΚ)

Λεπτομέρειες για Δήλωση Συμμετοχής

  • Μέχρι τη Δευτέρα, 26 Ιουλίου 2021 και ώρα 12:00
  • Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας
  • Μέσω του συνδέσμου:  https://forms.gle/YnoMbP6fVzp3stKu7

Το ερευνητικό έργο με ακρωνύμιο «EarthMasonry» έχει στόχο την περαιτέρω βελτίωση των Συμπιεσμένων Ωμόπλινθων (Compressed Earth Blocks – CEBs) και τη δημιουργία ενός περιβαλλοντικά φιλικού συστήματος γήινης δόμησης που θα αποτελείται από Συμπιεσμένους Ωμόπλινθους που θα κατασκευάζονται με την χρήση πρώτων υλών τοπικής προέλευσης. Περισσότερες πληροφοριές σχετικά με το ερευνητικό έργο: Πατήστε εδώ

Εταίροι του έργου είναι:

  • Η εταιρία Γίγαντας Ανταίος Τουβλοποιείο Λτδ ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2014, με έδρα το Δάλι, στην επαρχία Λευκωσίας. Η εταιρία διαθέτει κινητή πρέσα για την επί τόπου παραγωγή Συμπιεσμένων Ωμόπλινθων. Με τον τρόπο αυτό, η διαδικασία παραγωγής μπορεί να γίνει σε τοποθεσίες επιλεγμένες από τον πελάτη, αποφεύγονται τα κόστη μεταφοράς, ενώ μπορεί να τύχει αξιοποίησης το ίδιο το χώμα της εκσκαφής.
  • Η αρχιτεκτονική εταιρεία Between the Lines ltd. εξειδικεύεται στη γήινη δόμηση για σύγχρονες κατασκευές και για αποκατάσταση παραδοσιακής αρχιτεκτονικής. Παράλληλα, συνεργάζεται με τοπικούς και ευρωπαίους εταίρους σε προγράμματα ερευνητικά και μετάδοσης επαγγελματικής κατάρτισης.
  • Το Πανεπιστήμιο Κύπρου και πιο συγκεκριμένα τα Εργαστήρια Λήδρα & Δομικών Υλικών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος διαθέτουν την αναγκαία εργαστηριακή υποδομή άλλα και την απαραίτητη υπολογιστική τεχνογνωσία για τον σχεδιασμό, ανάπτυξη και ανάλυση δομικών υλικών και συστημάτων δόμησης. Επίσης, τα εργαστήρια Λήδρα & Δομικών Υλικών έχουν να επιδείξουν ένα πλούσιο ερευνητικό έργο σε σχέση με καινοτόμα και παραδοσιακά οικοδομικά υλικά, με διεθνείς συνεργασίες στον τομέα αυτό.