Υποτροφίες ΤΕΠΑΚ για Μεταπτυχιακά Προγράμματα στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει Υποτροφίες για Μεταπτυχιακά Προγράμματα υψηλού επιπέδου στους Τομείς της Πολιτικής Μηχανικής και της Γεωπληροφορικής.  

Συγκεκριμένα, προσφέρονται τα πιο κάτω Μεταπτυχιακά Προγράμματα:

Παρέχονται: 

  1. Ολική υποτροφία σε 4 Πρωτεύσαντες, Αριστούχους Απόφοιτους Πανεπιστημιακών Τμημάτων της Κύπρου και του εξωτερικού.  
  2. 6 υποτροφίες ύψους €2000 σε Απόφοιτους Πανεπιστημιακών Τμημάτων της Κύπρου και του εξωτερικού με βαθμό πτυχίου πάνω από 8.
  3. 10 υποτροφίες ύψους €1000 στους καλύτερους Mεταπτυχιακούς Φοιτητές του κάθε Προγράμματος.

Για περισσότερες πληροφορίες: