Καταδίκη και Ποινές για παραβάσεις της Νομοθεσίας για την Α&Υ στην Εργασία

Ανακοίνωση Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας – Καταδίκη και Ποινές για παραβάσεις της Νομοθεσίας για την Α&Υ στην Εργασία.
Για την ανακοίνωση, πατήστε εδώ.