Κατάλογος Εργοστασίων Έτοιμου Σκυροδέματος – Απρίλιος 2022

Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε, τον τελευταίο κατάλογο αδειούχων εργοστασίων παραγωγής και εμπορίας ετοίμου σκυροδέματος: https://bit.ly/38mWqx4