Θέση Εργασίας Πολιτικού Μηχανικού – General Constructions Company (GCC) Ltd

Η εργοληπτική εταιρεία General Constructions Company Ltd  ζητά να προσλάβει άμεσα πρόσωπο για έργο οδοποιίας στην επαρχία Αμμοχώστου ως ακολούθως:

Καθήκοντα:

  • Παροχή βοήθειας στον Διευθυντή Έργου για την Οργάνωση, Εκτέλεση και Παράδοση του Έργου

Απαιτούμενα Προσόντα:

  • Πολιτικός Μηχανικός, μέλος του ΕΤΕΚ
  • Τουλάχιστον 5 χρόνια πείρα σε έργα οδοποιίας (άτομα με λιγότερη πείρα δεν θα γίνουν δεκτά)
  • Γνώση Η/Υ, Microsoft Office, Microsoft Project, Autocad θα θεωρηθεί ως πλεονέκτημα

Αυτά τα προσόντα είναι τα ελάχιστα που πρέπει να κατέχει το άτομο το οποίο θα αιτηθεί για τη θέση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα καθήκοντα της θέσης και για υποβολή βιογραφικών, παρακαλώ επικοινωνήστε με την κα. Αναστασία Αβρααμίδου, στο e-mail: anastasia@gcccy.com μέχρι τις 16/05/2016.

Για περισσότερες πληροφορίες τηλ. 22877700.